• حسابداری آژانس های هواپیمایی به زبان ساده با رویکرد مالیات و بیمه

مولف : سید مصطفی هاشمی موسوی

ناشر: میعاد اندیشه

نوبت چاپ: اول – اسفند  ۱۳۹۹

ویراستار و صفحه آرا: سید مصطفی هاشمی موسوی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۷ ۵۰۴ ۲۳۱ ۶۲۲ ۹۷۸

سوالات متداول درباره مجوزهای کتاب

شابک چیست ؟
فیپا چیست ؟
مجوز چاپ و انتشار کتاب ( مجوز قبل از چاپ ) چیست ؟
اعلام وصول ( مجوز پخش کتاب) چیست ؟