• سقوط تاریخ

 

مؤلف : دکتر پوریا سعدالهی

ناشر : میعاد اندیشه

نوبت چاپ : اول – ۱۴۰۰
 

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه

شابک : ۳-۷۹۷-۲۳۱-۶۲۲-۹۷۸

 

سقوط تاریخ

سوالات متداول درباره مجوزهای کتاب

شابک چیست ؟
فیپا چیست ؟
مجوز چاپ و انتشار کتاب ( مجوز قبل از چاپ ) چیست ؟
اعلام وصول ( مجوز پخش کتاب) چیست ؟

پست های محبوب