نیروی انسانی کارآفرین: چالش سازمانها در هزاره سوم

نیروی انسانی کارآفرین: چالش سازمانها در هزاره سوم

نویسنده: عاطفه السادات موسویان
ناشر:میعاداندیشه
قیمت: 250000 ریال

 

 

 


معرفی مختصر کتاب:

نگارنده در این کتاب به موضوع «کارآفرینی» از منظر توسعه سازمان‌های کارآفرین به عنوان پیشگامان توسعه در سطح جهان می‌پردازد. در فصل نخست به مفهوم کارآفرینی و معرفی کارآفرینان موفق در سطح جهانی و ملی پرداخته می‌شود و سپس موضوع کارآفرینی درون سازمانی، بررسی و به الزامات سازمان‌های کارآفرین به عنوان سازمان‌های پیشرو در عرصه کسب و کار جهانی اشاره می‌شود. در پایان، خلاصه‌ای از گزارش «موسسه جهانی توسعه کارآفرینی» در سال 2018 م ارایه می‌شود.

اشتراک گذاری این مطلب: