آشنایی با فنون و فرایندهای صنعتی

آشنایی با فنون و فرایندهای صنعتی

نویسندگان: ویدا زراوشانی- فایزه صراف
پریسا طایفه - سیده‌پردیس گلستانه
ناشر:میعاداندیشه
قیمت:250000 ریال

اشتراک گذاری این مطلب: