فرآیند تست نرم افزارهای سازمانی

فرآیند تست نرم افزارهای سازمانی

نویسنده:عبدالکریم صابری
ناشر:میعاداندیشه
قیمت:200000ریال

اشتراک گذاری این مطلب: