نقش فرهنگ سازمانی در کیفیت زندگی کاری پرستاران

ناشر: میعاد اندیشه
قیمت :150000 ریال

 

معرفی مختصر کتاب:
نوشتار حاضر پیرامون فرهنگ‌سازمانی و بررسی جنبه‌های اخلاقی آن در زمینه فعالیت‌های پرستاران می‌پردازد. مولف در این کتاب، ضمن تعریف فرهنگ، توضیح می‌دهد که مسیولیت‌های اخلاقی پرستاران در عملکرد و مراقبت مستلزم این است که ایشان از باورهای خود مطلع بوده، همچنین مبانی و اصول تحلیل اخلاقی و تصمیم‌گیری به صورت منسجم، تدوین‌شده و در دسترس باشند. آیین‌های اخلاقی راهنماهای نظام‌مند برای شکل‌دهی رفتار اخلاقی است؛ و در انجام هر یک از وظایف پرستاری، ممکن است مقولات بحث‌برانگیز اخلاقی ایجاد شود. در جامعه ما با فرهنگ ایرانی اسلامی، پرستاری از بیمار عبادت محسوب می‌شود. آیات و احادیث متعددی بر ارزش والای مراقبت از بیماران تاکید دارند که تجلی آن در حرفه پرستاری است.

اشتراک گذاری این مطلب: