محاسبه طول و عرض بهینه بلوک در روش تخریب کلی

نویسندگان: جواد صومعه‌نشین - علی‌اصغر زارع
ناشر : میعاد اندیشه 
قیمت : 180000 ریال 

اشتراک گذاری این مطلب: