فروش حرفه ای و روش های مذاکره موفق

نویسندگان:جواد صومعه‌نشین - علی‌اصغر زارع
ناشر: میعاد اندیشه 
قیمت: 140000 ریال

اشتراک گذاری این مطلب: