کاربرد علم مدیریت در مهندسی

نویسندگان: ویدا زراوشانی - سیما رفیعی
ناشر: میعاد اندیشه
قیمت:  370000 ریال 

اشتراک گذاری این مطلب: