ریاضی و آمار 2

ریاضی و آمار 2

 نویسندگان: داودطهرانی - جواد جعفری
ناشر: انتشارات میعاداندیشه
قیمت: 250000ریال

 

اشتراک گذاری این مطلب: