کاربرد علم مدیریت در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کاربرد علم مدیریت در مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مولفین: دکتر سیما رفیعی - دکتر ویدا زراوشانی
قیمت: 370000 ریال
انتشارات: میعاد اندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: