مبارزه با قاچاق زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل

مبارزه با قاچاق زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل

نویسنده : انور ابوالحسن زاده جبدرقی
قیمت: 330000 ریال
انتشارات: میعاد اندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: