مقدمه ای بر روابط عمومی

مقدمه ای بر روابط عمومی

مولفین: علی فصیحی - صغری طاهرخانی - فاطمه زرینه
قیمت: 140000 ریال
انتشارات: میعاد اندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: