مدلهای کسب و کار دیجیتال

مدلهای کسب و کار دیجیتال

مترجمان:دکتررضا سمیع زاده- مهندس سحر وطنخواه
انتشارات:میعاد اندیشه

 

اشتراک گذاری این مطلب: