مجموعه قوانین و مقررات خلاقیت و نوآوری

مجموعه قوانین و مقررات خلاقیت و نوآوری

نویسندگان:همایون منظمی -احمد محمدولی-مرجان افشار
انتشارات:میعاداندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: