شناخت و بررسی SOC و مطرح ترین SIEM ها در جهان

شناخت و بررسی SOC و مطرح ترین SIEM ها در جهان

مولف: پیمان فیروزیان
انتشارات: میعاداندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: