شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها (تکنولوژی و کاربردها)

شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها (تکنولوژی و کاربردها)

مهندس حشمت الله نوری زاده
مهندس لطف الله نیکنام
مهندس علیرضا ناظریه
انتشارات: میعاداندیشه

اشتراک گذاری این مطلب: