اصول بازرگانی و تجارت بین الملل

اصول بازرگانی و تجارت بین الملل

گردآوری و ترجمه :

عبدالحسین کرمپور ، بهاره  احمدی نژاد ،  وحیدرضا  نصابی 

ناشر : میعاد اندیشه

چاپ اول : 1399

شابک : 4-310-231-622-978

قیمت : 700000 ریال

صفحه آرا :  فاطمه محمدی

اشتراک گذاری این مطلب: