معرفی نگارگران نسخه خطی مصور شاهنامه رشیدا (محفوظ در کاخ گلستان)

معرفی نگارگران نسخه خطی مصور شاهنامه رشیدا (محفوظ در کاخ گلستان)

معرفی نگارگران نسخه خطی مصور شاهنامه رشیدا (محفوظ در کاخ گلستان)

پدیدآور: زهرا پاکزاد

شابک : 2- 426 - 231 - 622 - 978

ناشر: میعاد اندیشه

نوبت چاپ: اول - 1399

شمارگان: 1000

قیمت: 900,000 ریال

 


معرفی مختصر کتاب:

تحقیق درباره نسخ خطی که اجزای ترکیبی و محتوایی متعدد در آن‌ها وجود دارد، تکمیل اطلاعات پیرامون آن را میسر می‌سازد، می‌توان رهیافتی را در نظر داشت که وام گرفته از یک یا چند سنت قابل مقایسه باشد. بررسی تطبیقی نمونه‌های هم‌تاریخ، کیفیت خلاقیت، اشتراک محتمل بین آن‌ها، ظهور موارد انکارناپذیر، انتقال اشکال و مایه‌های اصلی، یا تکنیک‌ها و فنون و شواهد ظاهری، فرض وجود قاعده و قانونی مشترک را فراهم می‌سازد. رهیافت دیگر در قلمروهای اجتماعی، مذهبی،‌ زیبایی‌شناسی و معنوی فرهنگ اسلامی است که برای نمایه‌های نظریه‌های اصولی جهت پذیرش و یا عدم پذیش نتیجه‌ی نهایی به کار می‌رود که چگونگی خصوصیات و تفاوت‌هایی را درباره‌ی هر نسخه خطی مصور تشریح می‌کند. قانون‌مندترین و اصولی‌ترین روش تحقیق درباره‌ی هر نسخه خطی مانند شاهنامه رشیدا رجوع به شواهد مستدل و کنار هم قرار دادن نظریات محققان و صاحب‌نظران است. مولف این کتاب زهرا پاکزاد استادیار گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س) می‌باشد.

اشتراک گذاری این مطلب: