فقر در روستاهای استان کرمانشاه (با نگاهی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر)

فقر در روستاهای استان کرمانشاه (با نگاهی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر)

مولف: دکترپوریا سعدالهی _ دکتر کوروش روستا _ دکتر رضا برادران

ناشر : میعاد اندیشه

نوبت چاپ: اول - 1399

قیمت:  250/000 ریال

شابک: 0-488-231-622-978

اشتراک گذاری این مطلب: