اخذ مجوزها

شابک (ISBN) چیست ؟

امروزه برای دریافت کتاب از کتابخانه، کتابفروشی و یا هر کانالِ دریافت کتاب در دنیا، شما نیاز به ISBN دارید. International standard book ...
اخذ مجوزها

فیپا چیست

فیپا در واقع همان شناسنامه کتاب در کتاب خانه ملی می باشد. هر کتاب قبل از آنکه از سوی مراجع ذیربط مجوز انتشار ...
اخذ مجوزها

مراحل چاپ کتاب

۱- کتاب پس از آماده شدن توسط نویسنده ، صفحه آرایی شده و جلد آن طراحی می شود ۲-سپس برای گرفتن شابک (یک ...