کتاب جدید

سقوط تاریخ

سقوط تاریخ مؤلف : دکتر پوریا سعدالهی ناشر : میعاد اندیشه نوبت چاپ : اول – ۱۴۰۰  شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه شابک : ...
اخذ مجوزها

فیپا چیست

فیپا در واقع همان شناسنامه کتاب در کتاب خانه ملی می باشد. هر کتاب قبل از آنکه از سوی مراجع ذیربط مجوز انتشار ...