کتاب جدید

سقوط تاریخ

سقوط تاریخ مؤلف : دکتر پوریا سعدالهی ناشر : میعاد اندیشه نوبت چاپ : اول – ۱۴۰۰  شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه شابک : ...
اخذ مجوزها

مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب : ۱- کتاب پس از آماده شدن توسط نویسنده ، صفحه آرایی شده و جلد آن طراحی می شود ۲-سپس ...