املای عشق

املای عشق

گردآورنده:
مهدی نوری‌زاده - امین دری
معصومه برزگر- عصمت سفیدکردار
ویراستار:
علی حیدری - حکیمه محمدپور

آمار به زبان ساده

آمار به زبان ساده


نویسنده:
مرضیه امیدی - حسین دهداربهبهانی 
بهنام صفایی‌اصل -مهدی فضیلت‌زاده